Tạo Site cho UniFi Controller
Open 02:49 PM 15/01/2019
Google Login
Open 03:34 PM 28/03/2018

Kích hoạt tùy chọn Đăng nhập Google, một nút Đăng nhập Google sẽ xuất hiện trên Trang Splash tích hợp Wisky. Quá trình đăng nhập được tự động cấu hình và thực hiện, vì Google giao tiếp với ứng dụng "Truy cập Internet" của Wisky.

 

Twitter Login
Open 03:32 PM 28/03/2018

Kích hoạt tùy chọn Twitter Login, một nút Twitter Login sẽ xuất hiện trên trang Splash Page Wisky được xây dựng. Quá trình đăng nhập được tự động cấu hình và thực hiện, vì Twitter giao tiếp với ứng dụng "Truy cập Internet" của Wisky.

 

Những yêu cầu của một trang Facebook để thực hiện việc "Like"
Open 03:30 PM 28/03/2018

Để kích hoạt tùy chọn Facebook "Like" trong thiết lập cấu hình Splash Page, bắt buộc phải có một trang Facebook mà mọi người có thể truy cập mà không bị hạn chế.

Sử dụng Facebook để đăng nhập và các hoạt động trên mạng xã hội cho Wi-Fi marketing
Open 03:27 PM 28/03/2018

Facebook là mạng xã hội phổ biển nhất ở nhiều nước trên thế giới. Đó là lý do tại sao việc cung cấp truy cập Wifi thông qua đăng nhập Facebook là rất quan trọng.

Tuy vậy, đăng nhập Facebook không chỉ làm cho khách truy cập nhanh hơn, mà còn là một con đường cải tiến chiến lược marketing của bạn.

 

Làm thế nào để thiết lập một trang splash page để đăng nhập wifi bằng mạng xã hội?
Open 02:01 PM 28/03/2018

Trên trang Wisky Splash Page, bạn có thể thêm một hoặc nhiều nút đăng nhập xã hội. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy cách để kích hoạt và tùy chỉnh chúng.