Cấu hình IP tỉnh cho mạng WAN

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
17:24 16/01/2019

Cấu hình IP tỉnh cho mạng WAN

 1. Đặt địa chỉ IP cho cổng mạng vào internet sao cho cùng lớp mạng với router chính
 • Tại Interface (6) ta chọn đường vào của mạng WAN

 

 

 

 1. Trỏ gateway về router chính.

Vào IP " Routes "tại tab Route List bấm + và nhập Gateway

 

 

 1. Tạo Bridge
 • Vào Bridge click + , hộp thoại interface của bridge hiện ra ta có thể đặt tên và bấm Apply" OK.

 

 1. Đưa các port vào vùng mạng Lan
 • Tại tab Ports click Ì, mục interface ta chọn các port mạng đi ra (LAN)

 1. Đặt địa chỉ IP cho vùng mạng nội bộ
 • Chọn mục IP tại thanh trái menu click Addresses bấm Ì để nhập IP vùng mạng LAN

 

 

 1. Setup DHCP Sever
 • Click vào IP từ thanh menu trái chọn DHCP Sever" tại DHCP Sever Interface chọn đường mạng WAN

 

 

Bấm “Next” đến khi xuất hiện hộp thoại “Setup has completed successfully” như vậy ta đã tạo Dhcp sever thành công

 1. Đặt DNS
 • Click vào IP từ thanh menu trái chọn DNS" hộp thoại DNS Settings xuất hiện " Tại mục Servers ta nhập địa chỉ DNS rồi bấm Apply" OK

 

 

 1. NatFirewall
 • Click vào IP từ thanh menu trái chọn Firewall chọn tab NAT click vào icon Ì để tạo mới NAT Rule" chọn tab Action : masquerade click Apply" OK

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN