Điều gì xảy ra khi reset thiết bị?

Network Management & Monitoring / Điều gì xảy ra khi reset thiết bị?
Network Management & Monitoring Điều gì xảy ra khi reset thiết bị?

Điều gì xảy ra khi reset thiết bị?

quanly | 06:04 PM 04/04/2018

Vị trí nút Reset của một AP được cung cấp bởi Wisky

 

Tanaza- hardware reset

 

 

Nút reset, thực hiện trên bất kỳ Wi-Fi Router / Access Point được cung cấp bởi Wisky, thực hiện các hành động sau:

  • Xóa các thiết lập, bao gồm các chứng chỉ, tên, SSID.

  • Access point sẽ mất các thiết lập network bất kỳ của bạn.

  • Access point sẽ khởi động lại.

Cảnh báo: Sau khi khởi động lại, SSID mặc định của Wisky sẽ phát sóng.

 

Mỗi access point của Wisky khi khởi động sẽ tìm một server DHCP và kết nối với network đã kết nối, để lấy địa chỉ IP.

Nếu sau 1-2 phút (tối đa) mà không có tín hiệu hồi âm, AP sẽ sử dụng:

 

 

      IP Address: 192.168.66.1

      Subnet Mask: 255.255.255.0    

 

 

QUAN TRỌNG: Sau khi hardware đã reset, access point sẽ cố gắng kết nối tới Wisky Cloud Infrastructure.

Vì thiết bị bị reset, thiết bị cũng sẽ mất các thông tin về bất kỳ tài khoản Wisky Cloud nào.

Điều này nghĩa là access point cần được thêm lại lần nữa bằng tài khoản Wisky Cloud của bạn.

Để làm điều đó, hãy:

  1. Xóa access point đang tồn tại trùng địa chỉ MAC từ tài khoản Wisky Cloud của bạn (xem bên dưới)

  2. Thêm địa chỉ MAC của access point của bạn mà bạn vừa reset

Nếu các bước này không hoàn thành bạn có thể nhận được lỗi cố gắng thêm cùng một địa chỉ MAC đã thêm:

 

MAC đã thêm

 

Hạn chế này cho phép chủ nhân của AP tránh việc trộm một AP từ dashboard của họ bởi bên thứ ba.

Xóa AP được cung cấp bởi Wisky

 

Nút delete AP được cung cấp bởi Wisky ở trong trang:cms-test.wisky.vn dashboard sẽ thực hiện các bước sau:

  1. Từ trang Dashboard chọn mục “Thiết bị”

  2. Click chọn nút và xác nhận. Khi bạn thêm lại  AP đó vào dashboard (xem bài viết Làm thế nào để thêm một access point? để thêm), nó sẽ có cùng cách thiết lập và các SSID.