Hướng dẫn thêm dấu vân tay

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
15:20 04/01/2019

Bước 1 : Đăng nhập vào trang quản lí http://finger.wisky.vn

Bước 2 : Tại trang finger chọn quản lí chấm công :

Bước 3 : Tại quản lí chấm công chọn quản lí nhân viên :

         

 

 

 

Bước 4 : sau đó chọn Thêm nhân viên để tạo tài khoản cho nhân viên :

Bước 5 : Điền thông tin tại các bảng ghi , và chọn tên cửa hàng nhân viên đó làm việc là xong .

II. Thêm Dấu Vân Tay Cho Nhân Viên Cửa Hàng

Bước 1 : Tại màn hình máy vân tay chọn nút M/OK

Bước 2 : Tại danh mục chính chọn người sử dụng :

 

 

Bước 3 : Sau khi chọn người sử dụng tiếp tục chọn người sử dụng mới :

 

 

 

Bước 4 : Sau khi chọn người sử dụng mới tiếp tục chọn vào vân tay :

 

 

Bước 5 : Xong khi chọn xong hai bàn tay sẽ hiện ra và nhấn nút M/OK :

 

NOTE : nhớ là mỗi nhân viên các cửa hàng trưởng phải lấy đủ hai dấu vân tay .

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN