Làm thế nào để thêm một access point?

Network Management & Monitoring / Làm thế nào để thêm một access point?
Network Management & Monitoring Làm thế nào để thêm một access point?

Làm thế nào để thêm một access point?

quanly | 05:53 PM 30/03/2018

Để thêm một access point của bạn trên Wisky Dashboard, bạn cần:

 

BƯỚC 1: Cài đặt Wisky firmware trên AP

Chọn một Router Wifi hoặc access point được hỗ trợ và cài đặt Wisky firmware theo những chỉ dẫn sau.

 

 

 

BƯỚC 2: Kết nối AP trên Internet

Khi bạn đã cài đặt Wisky firmware (hoặc "flashed"), thiết bị của bạn sẽ khởi động lại và hãy thử kết nối với Internet.

Hãy xác minh rằng AP đã được kết nối với network gateway (router hoặc modem) thông qua cổng WAN, bởi vậy nó có thể nhận địa chỉ IP động và truy cập internet và “Wisky Cloud Infrastructure”.

 

Khi khởi động, mỗi access point được Wisky cung cấp sẽ tìm một server DHCP vào network đã được kết nối, để lấy địa chỉ IP.

 

Nếu sau 1-2 phút (tối đa) mà không có tín hiệu hồi đáp, AP sẽ sử dụng “Thiết lập Wisky Fallback”

 

 

Địa chỉ IP: 192.168.66.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

 

Trang web

Tài khoản: admin

Mật khẩu: wisky

 

 

Lưu ý: Để thực hiện bước tiếp theo, AP phải đươc kết nối với internet và “Wisky Cloud Infrastructure”. Bạn có thể kiểm tra các thiết lập firewall để chắc chắn rằng traffic tới “Wisky Cloud Infrastructure” không bị chặn, hãy tham khảo bài hướng dẫn sau: Thiết lâp các rule của firewall cho Wisky).