Làm thế nào để thêm một network

Network Management & Monitoring / Làm thế nào để thêm một network
Network Management & Monitoring Làm thế nào để thêm một network

Làm thế nào để thêm một network

quanly | 05:52 PM 30/03/2018

Để tạo một network, hãy làm theo các bước dưới đây:

Bước 1:

Ở trang Wisky Cloud Dashboard, click chọn vào nút “New Network” button.

AddNetwork1

 

Bước 2:

Ghi tên network của bạn và click chọn "Create network" .

Tên của network nên có 3-30 ký tự và nên có các ký tự [a-z], [A-Z] và [-,_,+, (space)].

 

AddNetwork2

 

Bước 3:

Bạn sẽ thấy network mới do bạn tạo ở trang Wisky Cloud Dashboard.

 

network1

NOTE

Bạn cũng có thể click chọn "Delete Network" hoặc "Rename Retwork"  ở menu bên phải và trên cùng một hàng.

Bạn có thể thêm nhiều network nếu bạn muốn, nhưng hãy chắc chắn rằng tên của các network phải khác nhau.